marc mijer
journalistieke tekstproducties

Werk

  personeelsblad: Overall
  opdrachtgever: KLM
  editie juni 2015 (alle teksten, m.u.v. columns p.3 en 12 en ‘Yammer’ p. 11)

  in English: magazine ‘Made in Holland’
  client: Dutch ministry of Economic Affairs
  article “Cells with a light switch”

  in English: magazine ‘Made in Holland’
  client: Dutch ministry of Economic Affairs
  article “F. Springer: A new picture of his own work”

  magazine voor externe relaties: CRUX
  opdrachtgever: woningcorporatie Portaal
  artikel “Bewoners die het verschil maken”

  magazine voor in- en externe relaties: IMPACT
  opdrachtgever: Openbaar Ministerie
  artikelen op p. 7, 11, 12, 20, 30, 34 en 39

  Financieel Dagblad, advertorial
  opdrachtgever: Delta Lloyd
  artikel “Hè hè, eindelijk een begrijpelijk pensioen”

  NRC Handelsblad
  opdrachtgever: NRC Handelsblad
  afscheidsinterview met voetballer Johnny Bosman

  brochure “Seksbranche zonder mensenhandel”
  opdrachtgever: Stichting M
  volledige tekst

  brochure “Bouwen met een architect”
  opdrachtgever: BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
  volledige tekst

  boekje “Maatschappelijk verantwoord ondernemen in China”
  opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken
  volledige tekst

  magazine voor in- en externe relaties: N201+
  opdrachtgever: provincie Noord-Holland
  volledige tekst

  verslag Valentijnsdebat
  opdrachtgever: ActiZ (branchevereniging zorgondernemers)
  webtekst

  bewonersnieuwsbrief
  opdrachtgever: gemeente Amsterdam
  artikel: “Het grootste kunstwerk van Nederland”